Здравейте!

Думата математика произлиза от гръцката дума мaтема, което означава "наука, знание, познание"; математикoс означава "обичащ да учи". Математиката се определя като наука за пространствените форми и количествените отношения.

Има някои вътрешни за математиката дисциплини, които служат за обосноваване на получените от нея резултати, за намиране и изучаване на общи за различните математически дисциплини закономерности и за подпомагането им. Такива са, например теорията на множествата, математическата логика, алгебрата, топологията и функционалният анализ. Wikipedia

MathBG.com

Без необходимост от каквито и да било проучвания можем спокойно да заявим, че България има традиции в областта на математиката. Тази, за някои много омразна наука, ни помага да разберем голяма част от случващите се неща в нашия свят.

България редовно взима участие във всички международни прояви на тема "математика" и постига наистина големи резултати. Ето защо българските математици внушават респект и са много уважавани.


Последно добавени задачи

Кандидат-студентски изпити
Академия на МВР редовен изпит, 14.07.2009
Пловдивски универсистет "Паисий Хилендарски" редовен изпит, 14.07.2011
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" предварителен изпит, 18.06.2011
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" редовен изпит, 26.07.2011
Състезания
Турнир по елементарна математика 2 кръг, 20.03.2011
Турнир по елементарна математика 1 кръг, 20.02.2011
Европейско кенгуру национален кръг, 30.05.2008
Европейско кенгуру областен кръг, 22.03.2008
Олимпиади
Национална олимпиада по математика областен кръг, 18.04.2010
Национална олимпиада по математика областен кръг, 17.04.2010
LVI Републиканска олимпиада по математика общински кръг, 18.03.2007
Regional Mathematical Olympiad 03.12.2006

Полезни линкове

Новини от сферата на образованието

Други